Related members

FERRMED a.s.b.l.
Rue de Trèves 49 - box 7
1040 Bruxelles
Belgium
Tel.: +32 2 230 59 50
Fax: +32 2 230 70 35
e-mail: bureau@ferrmed.com
web: www.ferrmed.com

PORT of BARCELONA
Mr Nieves Martínez Vidal
Desenvolupament de Negoci
WTC Barcelona, edifici Est. Moll de Barcelona, s/n. 
08039 Barcelona
Spain
www.portdebarcelona.cat 
Tel: + 34 93.306.63.49
Fax: + 34 93 298 60 01

CONEX i-way to customs
ZA de l'Europe BP 40019
59358 Orchies Cedex 
France
Web: www.conex.net